facebook_qualevita
facebook_qualevita
facebook_qualevita
facebook_qualevita
Uppsökande Aktiviteter

Konceptet och andan i QualeVita, går utöver hälso- och sjukvård. Vi organiserar och stöder utbildning, konsultationer och handledning. Utifron kulturella, vetenskapliga, kreativa, konstnärliga resurser främjar vi hälsa genom förändringar i vår kost, rutiner och tankar.