facebook_qualevita
facebook_qualevita
facebook_qualevita
facebook_qualevita
Nationellt och internationellt samarbete
Utifrån QualeVitas konceptuella, kulturella, språkliga och geografiska synds´tt föreslar utveckling, integration och utvidgning av kunskaper och metoder för utveckla vidare koncept av holistisk hälsa. Således har vi avancerat i samarbetsavtal med institutioner och individer som delar våra ideal och vi vill uppmuntra och erbjuda dig att delta i vor verksamhet.

For nuvarande har vi samarbete med :

imagen

Vi är en hälso- och sjukvård organisation med syfte att leta efter omvandlade strategier för livsstilar, stödja underhåll och / eller återställande av människors hälsa. Vi har varit bekymrad om samhällets krav och livsstil som strider mot hela människan balansen...

imagen

Patienten hittar i Qualevita en vårdmodell som bygger på direkt och förtroendefull kommunikation som möjliggör en holistisk behandling baserad på en gemensamt arbete där patienterna identifiera och förbättra sina egna fysiologiska och inre läkande förmåga...

imagen

Konceptet och andan i QualeVita, går utöver hälso- och sjukvård. Vi organiserar och stöder utbildning, konsultationer och handledning. Utifron kulturella, vetenskapliga, kreativa, konstnärliga resurser främjar vi hälsa genom förändringar i vår kost, rutiner och tankar...

Salcedo H., Contributions of the Ayurvedic Medicine of Health Policies in Colombia Today, Poster in 5th World Ayurveda Congress & Arogya Expo, Bhopal, India, Diciembre de 2012.
Salcedo H., “Representaciones sociales y metáforas del cáncer en los siglos XVII y XVIII: una antología de lugares comunes”, Revista Antípoda No.6, Bogotá,enero-julio de 2008.
Noticias & Próximos Eventos