facebook_qualevita
facebook_qualevita
facebook_qualevita
facebook_qualevita
Atención Médica

Patienten hittar i Qualevita en vårdmodell som bygger på direkt och förtroendefull kommunikation som möjliggör en holistisk behandling baserad på en gemensamt arbete där patienterna identifiera och förbättra sina egna fysiologiska och inre läkande förmåga, tack vare integrationen av naturliga terapeutiska strategier.

Sjukvård och kompletterande terapier för underhåll och återvinning av hälsa med hjälp av biologiska, integrerande och funktionsmedicin.
Individualiserande behandlings schema för hantering, behandling och förebyggande av cancer, kroniska sjukdomar, autoimmuna, degenerativa och / eller lång sikt sjukdomar.
Personlig terapeutiska interventioner för underhåll av hälsa, avgiftning, stimulering och inmuno modulering.