facebook_qualevita
facebook_qualevita
facebook_qualevita
facebook_qualevita
Vem är vi.

  • Vi erbjuder integral vård för underhåll och / eller återställanade av hälsa.

  • Vi bidrar till att bygga en sund livsstil och vanor.
  • Vi arbetar för att mildra biverkningarna av konventionell farmakologi.
  • Vi stärker kroppens fysiologiska funktioner för att svara på sjukdomen.
  • Vi tillämpar de biologiska och funktionell medicins principer.
  • Vi bygger en förebyggande kultur och underholl av friskvård.
  • Vi bevarar traditionell kunskap och erfarenhet, vilket möjliggör praktiska tillämpningar och anpassas i olika kultur, för underhåll och återställande av hälsa.
  • Vi designar pedagogiska aktiviteter, forskning, rådgivning och konsulttjänster, i den riktlinjen som hänger ihop i vårt föreslagna uppdrag och visionen.

Misión

Ur ett helhets och funktionellt perspektiv, vor organisation skapar och genomföra strategier för underhåll och återst´llande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och kompletterande hanteringen (strategias annorlunda) av det långvariga sjukdomar genom terapeutiska biologiska resurser integrativ medicin och utbildning, kulturoch social insatser som bygger en hälsosam livsstil, därigenom stödja förbättringen av liv i harmoni med miljön och samhället.

Visión

Att vara ett internationellt erkänt center som är en föregångare och ledare för att främja hälsa genom att tillhandahålla medicinska och terapeutiska tjänster inom integrerad och funktionell biologisk medicin, som främjar upprätthållandet av människors hälsa, hälsosam livsstil samt välbefinnande, respekt för andra och miljön.

Hernando Salcedo Fidalgo M.D.

Han är en medlem av den Colombianska Forening av History of Medicine, Cartagena de Indias s historiska Akademi och den latinamerikanska foreningen för studien av narrativ. Han är en vetenskaplig rådgivare till CHT Colombiana och Natur Produkt. Han är professor och forskare vid Centrum för forskning om sociala dynamiken och hälsovård, medicinsk kunnig inom Institution av kunskap och samhälle vid Externado Universitetet i Bogota, Colombia.

Nathalia Ortiz

Nathalia är en tandläkare Colombias National University. Hon är specialiserad på hantering av folkhälsa vid University of Rosario i Bogota. Hon tillbringade sin år av obligatorisk socialtjänst i National Cancer Institute och har arbetat inom klinisk forskning sedan 2008.

Gladys González Walteros

Gladys är en erfaren vårdbiträde som har arbetat i tillämpningen av konventionella och okonventionella sueroterapier. Hennes entusiasm att arbeta i hälsa ur ett socialt perspektiv, har tillåtit henne att kombinera sina tekniska färdigheter med en vilja att följa långsiktiga hälso sjukdom processer.

Mary Jacqueline Castañeda

Mary är en undersköterska med lång erfarenhet av vård inom området biologisk och funktionsmedicin. Hon har betydande kompetens inom åtföljande personer med långvariga sjukdomar. Hennes utbildning och arbete med icke-konventionella behandlingsmetoder har gett henne färdigheter i serumterapi, tillämpningen av ozon och hanteringen av tryckkammare. Hon är expert på zonterapi.